مشتری گرامی

برای استفاده از تخفیف های مناسبتی رادار در بازه زمانی مشخص شده ، اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و مدرک احراز هویت (مانند : کارت دانشجویی ، کارت پرسنلی و…) را جهت اثبات واجد شرایط بودن برای استفاده از تخفیف است را در انتهای فرم آپلود نموده و طرح انتخابی منحصر به خود را از لیست بازشو انتخاب نمایید  .

 

تخفیف

  • کارت شناسایی مربوط به طرح انتخابی را آپلود نمایید.