تخفیف

با انتخاب طرح روز دانشجو 1 میلیون ریال تخفیف دریافت نمایید.
  • کارت شناسایی مربوط به طرح انتخابی را آپلود نمایید.