نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری مشهد- بهمن97

شرکت رادار فراتک هوشمند حضور خود را در پانزدهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری شهری ، مسکن و انبوه سازان مشهد تثبیت کرد. این نمایشگاه که از تاریغ 16 الی 19 بهمن 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد دایر می باشد، به صورت تخصصی تمامی همکاران و فعالان این صنف را گراداگرد یکدیگر جمع کرده است. باعث افتخار ما بود که جناب آقای دکتر خزائی مشاور وزارت اقتصاد کشور از غرفه ما دیدن نمودند و خوشبختانه ایشان ابراز علاقه و حمایت خود را از شرکت رادار اعلام کردند که باعث مسرت و انرژی روز افزون ما راداری ها گردید.

حضور رادار فراتک در نمایشگاه بین المللی مشهد- آذر 97

شرکت رادار فراتک هوشمند در نمایشگاه بین المللی مشهد که در آذر ماه 1397 برگزار شد، شرکت کرد. هدف از این نمایشگاه سرمایه گذاری و حمایت از ایده ها و اختراعات جدید بوده است. در زیر می توانید عکسهایی از غرفه و تیم رادار مشاهده کنید.